Privat our new partner in Wengen

Privat Ski & snow Sports School Wengen

Som medlem i skibum50plus Exclusive Club så kan vi nu erbjuda dig medlemsförmån 5% hos vår nya partner Privat i Wengen. Utveckla din egen skidåkning oavsett vilken nivå du står på i dag.

As a member in skibum50plus Exclusive Club our new partner in Wengen,

Privat ski & Snow Sports School in Wengen can enhance your skiing and develop your skills in and outside the pist. As a member you get 5% member benefit.

SLAO

SLAO höstmöten

Ett utav våra arbetsområden på sidan om skibum50plus Exclusive club är SKITUDE destinations & Bergs-appar och 3D-kartor för skidorter där vi ansvarar för Skandinavien och Schweiz.

Nu har vi precis avslutat en rundresa för att träffa olika skidorter i Sverige på SLAO s höstmöten som arrangeras för medlemmar och associerade medlemmar.

SLAO står för Svenska liftanläggningars organisation.

  

Ovan bilder från SLAO-mötet i Bjursås, Dalarna

Skitude Bergs & Destinationsapp

 • Användarvänlig
 • Hög rating på Google
 • All information om orten på ett ställe
 • Tracka din egen skidåkning
 • köp skidpass mm direkt i appen (på orter med egen skitude-app)
 • Se var de anhöriga befinner sig i systemet
 • Möjlighet för skidorten/ destinationen att få sin egen designade app.
 • Gratis för användaren
 • Ökar försäljning och lojala besökare på skidorten

Och mycket mer.

Appen är användbar för bl a alpint, längdåkning, trekking, cykel, löpning, gång och promenader. Utforska möjligheterna i appen!

Vi rekommenderar alla skidåkare samt medlemmar i skibum50plus att ladda ned appen till sin telefon.

Då kan ni också se våran skidåkning i Wengen samt försäsongskidåkningen vi gör i Sverige.

Det är bara att adda skibum50plus i era kontakter.

Till nedladdning/download

 

One of our work areas besides the skibum50plus Exclusive club is SKITUDE destinations & Mountain apps/ 3D-mapps  for ski resorts where we are responsible for Scandinavia and Switzerland.

Now we have just completed a round trip to meet different ski resorts in Sweden at SLAO’s autumn meetings organized for members and associated members in the industry.

SLAO stands for the Swedish lift facilities organization.

Skitude Mountain & Destination-app

 • user abilitie
 • High rating on Google
 • All information about the ski resort in one place
 • Track your own skiing
 • buy ski passes, etc. directly in the app (in places with own skitude app)
 • See where  relatives/ friends are in the ski system
 • Possibility for the resort / destination to have its own designed app.
 • Free for the skiers
 • Increasing sales and lojal visitors at the ski resort

The app is useful for alpine skiing, cross country skiing, trekking, cycling, running, walking and many more activities. Explore the opportunities in the app!

We recommend all skiers and members of skibum50plus to download the app to their phone.

Then you can also see our skiing in Wengen and the spring season skiing we do in Sweden.

Just add skibum50plus to your contacts.

Norrøna Täby Centrum

Norrøna Eventet Täby Centrum

I veckan tog vi emot medlemmar och besökare i Täby Centrum för vårt gemensamma event med Norrøna Consept Store. Det bjöds på Schweizisk ost och choklad samt 20% på hela Norrønas sortiment, vilket var uppskattat. Vi fick chansen att tala med medlemmar som redan bokat Wengen eller annan ort med medlemsförmån. Andreas från Norrøna berättade om hur man klär sig vintertid och olika materials funktionalitet under olika aktiviteter och klimat.

This week we received members and visitors to Täby Center, Stockholm for our joint event with Norrøna Consept Store. It was offered Swiss cheese and chocolate and 20% on the Norröna collection, which were appreciated. We were given the chance to talk with members who have already booked Wengen or other resorts with membership benefits.

Andreas from Norrøna lectured about how to dress in wintertime and how different materials behaviour in different activities and Climates.

SOUL skis

Skibum50plus Event

  

I Torsdags var det så äntligen dags för 2017 års event på Soul skis skidfabrik i Västra Frölunda. Här tillverkar grundarna Kristian och Martin skidor baserade på känsla, tankar och funderingar kring både teknik och kärleken till snön. Ett riktigt hantverksarbete med anrika traditioner i Sverige som inflikats i vår tids tekniska utveckling av skidan som förflyttningshjälpmedel, sport och nöjes-produkt för vinterbruk.

SOUL skidan är både uppskattad och omtalad av både skidåkare och skidmagasin som höjt flera modeller till skyarna i sina tester. I slutändan är det ett resultat av Kristians och Martins egna tankar kring skidåkning, deras strävan att finna själen i den njutning som kan uppstå mellan skidåkare, snö och material. Här sammanfogas ett genomtänkt materialval med hantverkskunnande och mångfald av timmar i både fabrik, pister, och djupsnö.

BLIZ

En fantastiskt trevlig kväll med gamla och nya medlemmar i skibum50plus. Aftonen till ära bjöd vi på allehanda grillkorvar från Hälsingland och berättade mer om vad vi på skibum50plus arbetar med och vad ett medlemsskap hos oss innebär. Vi visade också produkter från vår nya partner BLIZ, det svenska varumärket som producerar skidglasögon och hjälmar till bl a alpin stjärnan Frida Hansdotter samt landslaget i ski cross.

BLIZ baserar sina produkter på tre nyckelord. Svensk design, Flexibilitet och Värde för användaren. Produkter finns för barn, ungdom, vuxna och tävlingsaktiva racers. Ni kommer att få se mer från BLIZ kommande säsong i Wengen och naturligtvis om ni följer den alpina världen via tv.

Våra förmåner

Som medlem i skibum50plus Exclusive club har du 15% medlemsförmån på SOUL skis skidor. På skidglasögon, hjälmar och övriga produkter från BLIZ är medlemsförmånen 30%.

Övriga förmåner som medlem i klubben är : 20% på årets kollektion från Norrøna (gäller på eventet 19/10 Täby Centrum) 10%World Wide Insure försäkring , omfattar glaciär, off-pist, heliski, stöld av skidor, reseförsäkring, avbokningsskydd mm,

5-15% på våra hotell. 10-30% på skidhyra i hela Alperna genom Snowell. I Wengen 10%Central Sport Det är några av dina medlemsförmåner som medlem hos oss, och vi arbetar hela tiden fram nya erbjudanden, boenden och en personlig service för dig!

Bli medlem

Last Thursday it was finally time for the 2017 event at Soul Ski Ski Factory in Gothenburg. Here the founders Kristian and Martin make skis based on feelings, and thoughts about both the technology and their the love to the snow. A true craft work with rich traditions in Sweden, which has been incorporated in today’s technical development of the ski as a transporting aid, sport and entertainment product for winter use.

The SOUL ski is both appreciated and featured by both skiers and ski magazines that raised several models to the clouds in their tests. In the end, it is a result of Kristians and Martin’s own thoughts about skiing, their pursuit of finding the soul in the pleasure that can occur between skiers, snow and the materials. Here, a well-thought-out selection of materials with craftsmanship and diversity of hours in both the factory, the pistes and the deep snow is combined.

A fantastic evening with old and new members in skibum50plus. In the evening of honor we offered all barbecue grills from Hälsingland and told more about what we do at skibum50plus and what a membership of us means. We also showed products from our new partner BLIZ, the Swedish brand that produces ski goggles and helmets for among others, the alpine ski star Frida Hansdotter and the Swedish national team in ski cross. BLIZ bases its products on three keywords. Swedish Design, Flexibility and Value for the user. Products are available for children, youth, adults and racing athletes. You will see more from BLIZ coming season in Wengen and of course if you follow the alpine world via television.

As a member of skibum50plus Exclusive club you have 15% member benefit on SOUL skis. On ski goggles, helmets and other BLIZ products, the membership benefit is 30%.

Other benefits as a member of the club are: 20% of this year’s collection from Norrøna (valid at 19/10 Täby Centrum) 10% on World Wide Insure insurance, includes glacier, off-piste, heliski, theft of skis, travel insurance, cancellation, etc.

5-15% at our hotels. 10-30% on ski rentals throughout the Alps through Snowell. In Wengen 10% on Central Sport These are some of your member benefits as a member of us, and we are constantly working on new offers, accommodations and a personalized service for you!

handmade skis

skibum50plus Skidevent i Göteborg

  

 

Skidevent i Göteborg Torsdagen den 12/10 kl 18-20 på SOUL skis skidfabrik

Vi berättar mer om skibum50plus, bjuder på grillat, bubbel & öl. Begränsat antal platser med förtur för medlemmar, inte medlem men intresserad maila oss på travel@skibum50plus.com i mån av plats. Medlem anmäl via eventet i Facebook-gruppen, eller maila oss.

 

Kom och mingla, kika på SOUL skis handgjorda skidor i genuin hantverksmiljö, skapade av hantverkare med själen i skidåkningen, bergen, utmaningarna och skapandet.

Se även delar ur BLIZ sortiment och hör oss berätta mer om vår nya partner. Välkomna!

handmade skis

skibum50plus får ny hemmabacke i Edsbyn

Edsbyn blir skibum50plus nya hemmabacke

edsbybacken

Då har vi lämnat Djursholm i vackra Danderyd för det vackra Hälsingland och större närhet till lite större skidbackar i bl a Edsbyn, Järvsö och naturligtvis skidorterna i Dalarna. Vi hoppas på att vårt nya boende med sjöutsikt, braskamin och utsikt över berg och skogar skall tillföra inspiration under försäsongen innan vi i slutet av December lämnar Sverige för vår 3:e säsong i Wengen, Schweiz.

Här i Hälsingland är vi också som associerade medlemmar i SLAO närmare flera av de norrländska skidorterna i vårt andra projekt som inbegriper IT och business development för skidorter i Skandinavien och Schweiz.

Vi lämnar Sollentuna-backen – ny hemmabacke alltså –  Edsbybacken

Filip som även arbetar med vilda brunbjörnar i Sveriges södra kärnområde för björnstammen, kommer delvis att arbeta med detta under sommartid, och nu få närhet till gömslen och arrenderade marker.

För er medlemmar i skibum50plus Exclsuive Club innebär det bl a att vi i år satsar på ett försäsongsevent i Järvsö (Sveriges Närmaste Alp) utöver våra andra medlemsevent. Mer information om detta och årets event i Sverige och i Wengen, Schweiz kommer inom kort i medlemsbrev samt publiceras på vår slutna Facebook-sida, samt vanliga Facebook.

Malin vid skylten till Gårdtjärnsberget och Edsbybacken.

Nu väntar vi alla på den underbara snön, och årets första svängar på det vita guldet. Vi besökte i en paus av flyttande, Edsbybacken för att inhämta inspiration och kraft inför en intensiv arbetsvecka med start på måndag.

 

Malin på väg mot Edsbybacken.

Then we have left Djursholm and the beautiful Danderyd for the beautiful Hälsingland and closer proximity to some  of the bigger ski slopes in Edsbyn, Järvsö and, of course, the ski resorts in Dalarna. We hope that our new accommodation with views over lakes, a burning stove and views of mountains and forests will provide inspiration during the pre season before we leave Sweden for our 3rd season in Wengen, Switzerland.

Here in Hälsingland, we are also  as an associate member of SLAO closer to several of the northern ski resorts in our other project, which includes IT and business development for ski resorts in Scandinavia and Switzerland.

We leave the Sollentuna ski resort – new home facility – Edsbybacken ski resort.

Filip, who also works with wild brown bears in Sweden’s southern habitation area of ​​the brown bear, will partly work with this during summer time, and now gets closer to the hides and leased grounds.

For our members of skibum50plus Exclusive Club, this means that we will focus on a pre season event in Järvsö (Sweden’s Nearest Alp) in addition to our other member events. More information about this and this year’s event in Sweden and in Wengen, Switzerland will be published shortly in the member letter and published on our closed Facebook page, as well as regular Facebook.

666 kilometer fantastisk skidåkning

666 km skidåkning för 666 CHF

eigernordwand

Nu är det möjligt att köpa säsongskort för hela Berner Oberland regionen vilket erbjuder 666 kilometer fantastisk skidåkning i bl a Wengen och hela Jungfrau, Adelboden, Gstaad, mf l.

Priset är 666 CHF

Perfekt för dig som vill stanna lite längre, upptäcka mer eller lägga fler skidåknings-äventyr under vinterperioden. Vi på skibum50plus Exclusive Club har ju tex fått förfrågningar på långtidsboende, 1 månad eller längre i Wengen. Perfekt då du enkelt med tåg eller hyrbil kan passa på att testa fler skidorter.

https://www.jungfrau.ch/de-ch/corporate/news/ein-sportpass-fuer-die-vier-groessten-berner-skigebiete-6435/

Season ski pass in Berner Oberland

Now it is possible to buy season ski passes for the entire Bernese Oberland region, which offers 666 kilometers of fantastic skiing in Wengen and the whole of Jungfrau, Adelboden, Gstaad, and more ski areas.

The price is 666 CHF

Perfect for those who want to stay a bit longer, discover more or add more skiing adventures during the winter season. For example, we at Skibum50plus Exclusive Club have received requests for long-term accommodation, 1 month or longer in Wengen. Perfect as you easily by train or car rental can take advantage of testing more ski resorts.

 

%d bloggers like this: