SOUL skis

Skibum50plus Event

  

I Torsdags var det så äntligen dags för 2017 års event på Soul skis skidfabrik i Västra Frölunda. Här tillverkar grundarna Kristian och Martin skidor baserade på känsla, tankar och funderingar kring både teknik och kärleken till snön. Ett riktigt hantverksarbete med anrika traditioner i Sverige som inflikats i vår tids tekniska utveckling av skidan som förflyttningshjälpmedel, sport och nöjes-produkt för vinterbruk.

SOUL skidan är både uppskattad och omtalad av både skidåkare och skidmagasin som höjt flera modeller till skyarna i sina tester. I slutändan är det ett resultat av Kristians och Martins egna tankar kring skidåkning, deras strävan att finna själen i den njutning som kan uppstå mellan skidåkare, snö och material. Här sammanfogas ett genomtänkt materialval med hantverkskunnande och mångfald av timmar i både fabrik, pister, och djupsnö.

BLIZ

En fantastiskt trevlig kväll med gamla och nya medlemmar i skibum50plus. Aftonen till ära bjöd vi på allehanda grillkorvar från Hälsingland och berättade mer om vad vi på skibum50plus arbetar med och vad ett medlemsskap hos oss innebär. Vi visade också produkter från vår nya partner BLIZ, det svenska varumärket som producerar skidglasögon och hjälmar till bl a alpin stjärnan Frida Hansdotter samt landslaget i ski cross.

BLIZ baserar sina produkter på tre nyckelord. Svensk design, Flexibilitet och Värde för användaren. Produkter finns för barn, ungdom, vuxna och tävlingsaktiva racers. Ni kommer att få se mer från BLIZ kommande säsong i Wengen och naturligtvis om ni följer den alpina världen via tv.

Våra förmåner

Som medlem i skibum50plus Exclusive club har du 15% medlemsförmån på SOUL skis skidor. På skidglasögon, hjälmar och övriga produkter från BLIZ är medlemsförmånen 30%.

Övriga förmåner som medlem i klubben är : 20% på årets kollektion från Norrøna (gäller på eventet 19/10 Täby Centrum) 10%World Wide Insure försäkring , omfattar glaciär, off-pist, heliski, stöld av skidor, reseförsäkring, avbokningsskydd mm,

5-15% på våra hotell. 10-30% på skidhyra i hela Alperna genom Snowell. I Wengen 10%Central Sport Det är några av dina medlemsförmåner som medlem hos oss, och vi arbetar hela tiden fram nya erbjudanden, boenden och en personlig service för dig!

Bli medlem

Last Thursday it was finally time for the 2017 event at Soul Ski Ski Factory in Gothenburg. Here the founders Kristian and Martin make skis based on feelings, and thoughts about both the technology and their the love to the snow. A true craft work with rich traditions in Sweden, which has been incorporated in today’s technical development of the ski as a transporting aid, sport and entertainment product for winter use.

The SOUL ski is both appreciated and featured by both skiers and ski magazines that raised several models to the clouds in their tests. In the end, it is a result of Kristians and Martin’s own thoughts about skiing, their pursuit of finding the soul in the pleasure that can occur between skiers, snow and the materials. Here, a well-thought-out selection of materials with craftsmanship and diversity of hours in both the factory, the pistes and the deep snow is combined.

A fantastic evening with old and new members in skibum50plus. In the evening of honor we offered all barbecue grills from Hälsingland and told more about what we do at skibum50plus and what a membership of us means. We also showed products from our new partner BLIZ, the Swedish brand that produces ski goggles and helmets for among others, the alpine ski star Frida Hansdotter and the Swedish national team in ski cross. BLIZ bases its products on three keywords. Swedish Design, Flexibility and Value for the user. Products are available for children, youth, adults and racing athletes. You will see more from BLIZ coming season in Wengen and of course if you follow the alpine world via television.

As a member of skibum50plus Exclusive club you have 15% member benefit on SOUL skis. On ski goggles, helmets and other BLIZ products, the membership benefit is 30%.

Other benefits as a member of the club are: 20% of this year’s collection from Norrøna (valid at 19/10 Täby Centrum) 10% on World Wide Insure insurance, includes glacier, off-piste, heliski, theft of skis, travel insurance, cancellation, etc.

5-15% at our hotels. 10-30% on ski rentals throughout the Alps through Snowell. In Wengen 10% on Central Sport These are some of your member benefits as a member of us, and we are constantly working on new offers, accommodations and a personalized service for you!

handmade skis

skibum50plus Skidevent i Göteborg

  

 

Skidevent i Göteborg Torsdagen den 12/10 kl 18-20 på SOUL skis skidfabrik

Vi berättar mer om skibum50plus, bjuder på grillat, bubbel & öl. Begränsat antal platser med förtur för medlemmar, inte medlem men intresserad maila oss på travel@skibum50plus.com i mån av plats. Medlem anmäl via eventet i Facebook-gruppen, eller maila oss.

 

Kom och mingla, kika på SOUL skis handgjorda skidor i genuin hantverksmiljö, skapade av hantverkare med själen i skidåkningen, bergen, utmaningarna och skapandet.

Se även delar ur BLIZ sortiment och hör oss berätta mer om vår nya partner. Välkomna!

handmade skis

skibum50plus får ny hemmabacke i Edsbyn

Edsbyn blir skibum50plus nya hemmabacke

edsbybacken

Då har vi lämnat Djursholm i vackra Danderyd för det vackra Hälsingland och större närhet till lite större skidbackar i bl a Edsbyn, Järvsö och naturligtvis skidorterna i Dalarna. Vi hoppas på att vårt nya boende med sjöutsikt, braskamin och utsikt över berg och skogar skall tillföra inspiration under försäsongen innan vi i slutet av December lämnar Sverige för vår 3:e säsong i Wengen, Schweiz.

Här i Hälsingland är vi också som associerade medlemmar i SLAO närmare flera av de norrländska skidorterna i vårt andra projekt som inbegriper IT och business development för skidorter i Skandinavien och Schweiz.

Vi lämnar Sollentuna-backen – ny hemmabacke alltså –  Edsbybacken

Filip som även arbetar med vilda brunbjörnar i Sveriges södra kärnområde för björnstammen, kommer delvis att arbeta med detta under sommartid, och nu få närhet till gömslen och arrenderade marker.

För er medlemmar i skibum50plus Exclsuive Club innebär det bl a att vi i år satsar på ett försäsongsevent i Järvsö (Sveriges Närmaste Alp) utöver våra andra medlemsevent. Mer information om detta och årets event i Sverige och i Wengen, Schweiz kommer inom kort i medlemsbrev samt publiceras på vår slutna Facebook-sida, samt vanliga Facebook.

Malin vid skylten till Gårdtjärnsberget och Edsbybacken.

Nu väntar vi alla på den underbara snön, och årets första svängar på det vita guldet. Vi besökte i en paus av flyttande, Edsbybacken för att inhämta inspiration och kraft inför en intensiv arbetsvecka med start på måndag.

 

Malin på väg mot Edsbybacken.

Then we have left Djursholm and the beautiful Danderyd for the beautiful Hälsingland and closer proximity to some  of the bigger ski slopes in Edsbyn, Järvsö and, of course, the ski resorts in Dalarna. We hope that our new accommodation with views over lakes, a burning stove and views of mountains and forests will provide inspiration during the pre season before we leave Sweden for our 3rd season in Wengen, Switzerland.

Here in Hälsingland, we are also  as an associate member of SLAO closer to several of the northern ski resorts in our other project, which includes IT and business development for ski resorts in Scandinavia and Switzerland.

We leave the Sollentuna ski resort – new home facility – Edsbybacken ski resort.

Filip, who also works with wild brown bears in Sweden’s southern habitation area of ​​the brown bear, will partly work with this during summer time, and now gets closer to the hides and leased grounds.

For our members of skibum50plus Exclusive Club, this means that we will focus on a pre season event in Järvsö (Sweden’s Nearest Alp) in addition to our other member events. More information about this and this year’s event in Sweden and in Wengen, Switzerland will be published shortly in the member letter and published on our closed Facebook page, as well as regular Facebook.

666 kilometer fantastisk skidåkning

666 km skidåkning för 666 CHF

eigernordwand

Nu är det möjligt att köpa säsongskort för hela Berner Oberland regionen vilket erbjuder 666 kilometer fantastisk skidåkning i bl a Wengen och hela Jungfrau, Adelboden, Gstaad, mf l.

Priset är 666 CHF

Perfekt för dig som vill stanna lite längre, upptäcka mer eller lägga fler skidåknings-äventyr under vinterperioden. Vi på skibum50plus Exclusive Club har ju tex fått förfrågningar på långtidsboende, 1 månad eller längre i Wengen. Perfekt då du enkelt med tåg eller hyrbil kan passa på att testa fler skidorter.

https://www.jungfrau.ch/de-ch/corporate/news/ein-sportpass-fuer-die-vier-groessten-berner-skigebiete-6435/

Season ski pass in Berner Oberland

Now it is possible to buy season ski passes for the entire Bernese Oberland region, which offers 666 kilometers of fantastic skiing in Wengen and the whole of Jungfrau, Adelboden, Gstaad, and more ski areas.

The price is 666 CHF

Perfect for those who want to stay a bit longer, discover more or add more skiing adventures during the winter season. For example, we at Skibum50plus Exclusive Club have received requests for long-term accommodation, 1 month or longer in Wengen. Perfect as you easily by train or car rental can take advantage of testing more ski resorts.

 

VI LÄNGTAR EFTER VINTERN

Längtan efter vintern sett ur glasen från

Bliz Protective Sports Gear

 

Svensk sommar som så många ser ur sinnebilden av ett väder som till största delarna karakteriseras som regnig, blåsig och med tidvisa inslag av en sol som knappt värmer.

Vår egen erfarenhet är gassande sol som vilar tryggt på en vindstilla blå himmel. Sommaren har varit fantastisk helt enkelt, eller så väljer vi att lyfta fram de fina ljusglimtar som draperar vår minnesbild. Här på bilden blickar Malin ut från sina nya solglasögon från BLIZ mot en fantastisk sommar-miljö men som i stunden saknar det vi älskar allra mest, dvs vinter och snö!

Vi saknar inte bara vintern och snön, utan också bergen, den underbara skidåkningen, eller att bara få vara sig själv för en stund, en känsla vi så starkt förknippar med Schweiz och Wengen i synnerhet. Vi laddar nu inför en ny säsong i Wengen där vi kommer att möta upp de medlemmar, gamla som nya, som väljer underbara Jungfrau som miljö för sin tid av sportsligt nöjekommande vintersäsong.

Här vill vi också påpeka möjligheter till medlemsförmåner på andra platser, där vi inte finns representerade på plats i dagsläget, såsom tex Engelberg, Verbier, Zermatt, Davos-kloster för att nämna några exempel. Vi startar upp arbetet med att få detta klart på vår bokningssida under Augusti samt även arbetet med att få klart de medlemsevent vi planerar i Sverige under hösten och försäsong då det kommer till skidåkning.

Ett kommande evenemang vi vill att ni tittar extra noga på då det kräver en hel del planering både från vår sida och intresserades sida är “Sommarskidåkning och vandring i Zermatt” sommaren 2018.

skibum50plus gäng i Wengen 2017

Känner du dig också mogen för lite skidåkning, tveka inte!
Bli Medlem

Swedish summer, as many Swedes sees from the mindshot of a weather that is mostly characterized as rainy, windy and with occasional elements of a sun that barely heats.

Our own experience is gusting sun that rests safely on a wind free blue sky. The summer has been fantastic simply, or maybe we choose to highlight the nice light gizmos that fills our memory images. Here in the picture, Malin looks out of her new sunglasses from BLIZ towards a fantastic summer environment, but at the moment with lack of what we love the most,  winter and snow!

We not only miss the winter and the snow, but also the mountains, the wonderful skiing, or just getting a grip of yourself for a while, a feeling we strongly associate with Switzerland and Wengen in particular. We are now charging for a new season in Wengen where we will meet the members, old and new, who choose the wonderful Jungfrau as the environment for their time of  sporty activities, during an enjoyable winter season.

Here we also want to point out opportunities for member benefits in other places, where we are not represented in person at present, such as Engelberg, Verbier, Zermatt, Davos-Kloster to name a few examples. We start work on getting this clear on our booking page in August, as well as the work on getting ready the member events we are planning in Sweden during the autumn and spring season when it comes to skiing.

An upcoming event we want you to take extra look at then it requires a lot of planning both from our side and the interested once side is

Summer skiing and hiking in Zermatt” summer 2018.

Chalet Ulyssé Zermatt

Become a member!

WENGEN LAUBERHORNRENNEN

LAUBERHORNRENNEN WENGEN

En film om Lauberhorn-Rennen och hur man skapar förutsättningar för ett arrangemang i världsklass i den Scheweiziska alpbyn Wengen. Passar utmärkt en sommardag som denna då vi arbetar för fullt med att förbereda oss inför vinterns härliga skidåkning.

A film about the Lauberhorn downhill and how to create the conditions for a world-class event in the little village Wengen in Switzerland. Appropriate for a summer day like this, when we are working hard to prepare for the upcoming winter’s beautiful skiing.

BLIZ

 

Bliz

skibum50plus presenterar vår nya partner Future eye weare group och ett utav deras varumärken Bliz som vi nu är ambassadörer för under kommande skidsäsong. Skandinavisk design i högkvalitativa material. De medlemmar som besöker Wengen under kommande vinter kommer på plats att ha möjlighet att testa, klämma och känna på dess produkter från ett svenskt företag och utöver detta få möjlighet till medlemsförmån vid köp. Vi är stolta över att representera varumärket Bliz och ännu ett svenskt företag utöver det fantastiska samarbete vi redan har med Soul skis.

 
TILL BLIZ HEMSIDA 

 

Skibum50plus presents our new partner Future eye weare group and one of their  brands Bliz that we now will be ambassadors for in the upcoming ski season. Scandinavian design in high quality materials. The members who visit Wengen in the coming winter will be able to test, squeeze and know these products from a Swedish company and besides this, have the opportunity to receive a member benefit when purchasing. We are proud to represent Bliz  and this is another Swedish brand in addition to the amazing cooperation we already have with Soul skis.

 

%d bloggers like this: