Bild tagen I går natt över det fantastiska Björkliden!

Picture taken over the fantastic Björkliden during last night.