image

Värmebölja i Sverige och Europa! vem tänker på snö eller alpin skidåkning nu? Vi gör det och många med oss, tro det eller ej.

Vart kan du då hitta detta vita guld?
Vi har ju valt ut Zermatt i Schweiz som vårt resmål.
Fakta Zermatt:
Högsta åkhöjd 3800möh
Fallhöjd 1000 m
Antal liftar 7 (under sommaren)
Säsong året runt.
Andra skidorter för sommarskidåkning är:

Stryn, Norge, Mount Hutt, Nya Zeeland, Saas-Fee Schweiz, Mount Hood, USA, Las Lênas, Argentina, Portillo, Chile.
Pressing heat over Sweden and Europe. Who is thinking about snow and alpine skiing now? We do and a lot of other people, believe it or not. So were to find this withe gold?
We have as we told before chosen Zermatt in Switzerland for our summer skiing.
Facts:
Highest skiing altitude 3800 meters
Highest vertical drop 1000 meters
Lifts 7 during the summer
Season all year around

Other skiing resorts with summer skiing.
Stryn in Norway, Mount Hutt, New Zeeland, Saas-Fee, Switzerland, Mount Hood, USA, Las Lênas, Argentina, Portillo, Chile