nytestb

skibum50plus Exclusive Club

Vi arbetar just nu med förändringar på vår webbsida. Ett tillägg är en sluten del under fliken ”MEMBERS AREA” där information finns som enbart rör medlemmar. Som aktiv medlem i skibum50plus Exclusive Club kommer du att få inloggningsuppgifter sända till dig i kommande medlemsbrev.

We are currently working on changes on our website. An extension is a closed member page “MEMBERS AREA” where information that concerns only members are presented. As an active member in skibum50plus Exclusive Club, you will receive login information sent to you in coming membership letter.