skidresor

En del har redan nu bokat sin skidresa till oss i Wengen eller andra orter där våra medlemmar har rabatt på boende. I Wengen finns vi personligen på plats från och med den 1 a Januari och säsongen ut. Där möter vi upp dig redan på stationen i Wengen, guidar och ser till att just du trivs och får så mycket som möjligt ut av din skidresa.

Some of you have already booked their ski trip to us in Wengen or other places where our members have a discount on accommodation. In Wengen, we are personal on location from the 1 st of January and the season through. There, we meet up already at the station in Wengen, guide and ensure that you enjoy and get as much as possible out of your ski trip.

alpresor